کبوتر پرنده ای ست که لطافت و زیبایی و خانمان دوستی و نظاافت و ملاحت را بهمراه دارد.
کبوتری که قادر به پرواز باشد ممکن نیست شب را از لانه خود دور بماند و کانون خانواده جدا بیاشد .اگر هر یک ازکبوتران نر یا ماده ای که با یکدیگر زندگی می کنند شبی رابر حسب اتفاق نتواند به لانه بازگردد دیگر نخواهد توانست مجددا به آنها مراجعه نماید و زندگانی گذشته را دنیال نماید زیرا در چنین حالی جفت دیگر با او تا سرحد مرگ مبارزه کرده و در ازای ای ن حکم محبتی که ممکن است است حتی بدون نظر انجام گرفته باشد هیچگاه با شوهر یا همسر خود آشتی نخواهد کرد.
قدرت کبوتران در پرواز عجیب است این پرندگان سبکم بال و ظریف قادرند تا ارتفاع یک کیلومتر اوج گرفته و هر روز می تواند بدون احساس خستگی تا 1500کیلومتر راه را طی نماید بدین ترتیب حد متوسط سرعت کبوتر 70 تا 80 کیلومتر و حداکثر آن 100 کیلومتر می باشد و همین پرواز و هوش کبوتر باعث شده است که از وجود او برای ارسال نامه استفاده نمایند و بجای پست از کبوتر قاصد استفاده نمایند و بطور کلی می توان گفت که کبوتران نسبت به سایر حیوانات برتری کافی دارند و اصولا در تمام مدت شبانه روز نیار به خواب ندارند.البته همه ی کبوتران مستعد نامه بری نیستند بلکه تنها کبوترانی دارای این استعداد هستند که از نظربدنی دارای گردنی کشیده و نک دراز و پنجه های قوی و نیرومند باشند.کبوتران قاصد برخلاف همنوعان خود با صدای گرفته بغبغو می کنند و در مقابل گرسنگی و تشنگی مقاومتی بیشتر دارند.
بارها دیده شده است که کبوتران نامه بر در مقابل طوفانهای سخت و بارانهای سیل آسا هلاک شده ولی حدالمقدور سعی کرده اند تا آخرین لحظات حیات از پرواز و ماموریت خویش دست برندارند.
این دسته ازحیوانات استعداد کافی برای تشخیص نکات پیچیده و مبهم داشته و بعقیده پرفسور گدمینک نوک کبوتران همان نقش را بازی می کند که دست انسان در دوران تکاملش بازی کرده است یعنی: بهمان وسیله دفاع می کند ،لمس می نماید ،با تغییرات محیط آشنا می شود و بالاخره خود را با محیط سازگار می نماید.وی اضافه می کند که یم توان خیل آسان کبوتر را آموزش داد و تربیت نمود و در نتیجه آنها رابه کارهای دقیق و مهم گمارد.او عقیده دارد که برای تربیت یک کبوتر که بتواند کارهای دقیق را انجام دهد بین 50تا80ساعت وقت لازم است.در حالیکه اگر در مقام مقایسه با اسان برآییم روشن خواهد شد که این مدت از چند سال نیز فراتر خواهد رفت.
جالب است بدانیم که نیروی دریایی ارتش آمریکا 900 کبوتر تربیت شده در ناوهای خود دارد که وظیفه آنها کنترل ماشینهای الکترونیک می باشد.
طرز کار و چگونگی عملیات مذبور که پرندگان انجام می دهند خود بحثی جداگانه دارد ولی بطور خلاصه می توان گفت :چون کبوتر ذاتا حیوانی کنجکاو و دقیق است لذا برای کنترل کار و حرکت ماشینهای کوچک حیوان را در قفس مخصوصی که دارای صفححه ای جهت کنترل کار چگونگی حرکت ماشینها و بالاخره دیدن حرکات و پیچ و مهره های ماشین می باشد قرار می دهند و ماشین را براه می اندازند کبوتر با تربیت و آموزشی که در این زمینه فرا گرفته است بطور دایم چشم به این ابزارآلات دوخته و بدقیت حرکات و صدا ها را در نظر دارد بمحض اینکه صدا یا حرکت غیر عادی که حتی انسانها از درک آن عاجز هستند حس می کند روی خود را برگردانده و با نوک به سنسور هشداردهنده ای می کوبد و مسئول خویش را باخبر می سازد.
منبع: کفتر چاهی