فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  0
لایک لایک:  0
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: کودک و دعا های دلنشین

 1. #1
  همکار قدیمی kv.1990 آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  کیوان
  محل سکونت
  تهران
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  6645
  میانگین پست در روز
  1.25
  نوشته ها
  1,587

  کودک و دعا های دلنشین


  دعاهایزیرازکتابسومینجشنوارهبینالمللی "دستهایکوچکدعا" است. اینجشنوارهسهسالاستکهدرتبریزبرگزارمیشودودعاهایبچههایدنیاراجمعآوریمیکندوبرگزیدگانرابهتبریزدعوتوبهآنهاجایزهمیدهد. دعاهاییکهمیخوانیدازبچههایایراناست.
  لطفاًآمینبگوئید:
  آرزودارمسرآمپولهانرمباشد!
  (تاده نظر‌بیگیان / ۵ ساله)


  خدایمهربانم! مندرسالجدیدازشمامیخواهماگردرشهرماسیلآمدفوراًمنرابهماهیتبدیلکنی!
  (نسیمحبیبی / ۷ساله)

  خدایعزیزم! منتاحالاهیچدعایینکردم. میتونیلیستترونگاهکنی. خدایاازتمیخوامصدایگریهبرادرکوچیکمروکمکنی!
  (سوسنخاطری / 9 ساله)

  خدایا! یکجوریکنیکروزپدرممنرابهمسجدببرد.
  (کیانمهررهگوی / 7 ساله)

  خدایعزیزم! درسالجدیدکمککنتامادربزرگمدوبارهدنداندربیاوردآخراودندانمصنوعیدارد!
  (النازجهانگیری / 10 ساله)

  آرزویمنایناستکهایکاشمامانوبابامعیدیمنراازمننگیرند. آنهاهرسالعیدیهاییراکهمنجمعمیکنمازمنمیگیرندوبهبچهآنهاییمیدهندکهبهمنعیدیمیدهند!
  (سحرآذریان / ۹ساله)

  ایخدا! کاشهمهمادرهامثلقدیمخودشاننانبپزندمنمجبورنباشمدرصفنانبایستم!
  (شاهینروحی / 11 ساله)

  خدایا! کاریکنوقتیآدمهامیخواندروغبگنیادشونبره!
  (پویاگلپر / 10 ساله)


  در مسلک من معنی پرواز چنین است :

  "با بال شکســــته به هــــوای تو پریدن … ".


 2. #2
  همکار قدیمی kv.1990 آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  کیوان
  محل سکونت
  تهران
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  6645
  میانگین پست در روز
  1.25
  نوشته ها
  1,587

  خداجون! توکهاینقدربزرگهستیچطوریمیایخونهما؟دعامیکنمدرسالجدیدبهاینسؤالمجواببدی! (پیمانزارعی / 10 ساله)
  خدایا! یکبرادرتپلبهمنبده!!
  (زهرهصبورنژاد / 7 ساله)

  خدایا! دراینلحظهزیباوعزیزازتومیخواهمکهبهپدرومادرهمهبچههایتالاسمیپولعطاکنیتاهمهمابتوانیمداروی "اکسجید" رابخیریموازدردوعذابسوزندرشبهارهاشویمودرخوابشبانهیمانمانندبچههایسالمپروانهبگیریموازکابوسسوزنرهاشویم... (مهسافرجی / 11 ساله)
  دلممیخواهدحتیاگرشوهرکنمخمیردندانژلهایبزنم!
  (روشنکروزبهانی / 8 ساله)

  خدایا! شفایمریضهارابدههمچنینشفایمنرانیزبدهتامثلهمهبازیکنموهیچکسنگرانمننباشدوبرایقبولشدندعا 600 عددصلواتگفتمانشاءاللهخداحوصلهداشتهباشدوشفایهمهمارابدهد. الهیآمین.
  (مهدیاصلانی / 11 ساله)

  خدایا! دستشمادردنکندماشماراخیلیدوستداریم!
  (میناامیری / 8 ساله)

  خدایا! تمامبچههایکلاسمانزنداداشدارندازتومیخواهممرازندادشدارکنی!
  (زهرافراهانی / 11 ساله)

  ایخدایمهربان! منرستمدستانراخیلیدوستدارمازتوخواهشمیکنمکاریکنیکهشبیاورادرخوابببینم!
  (شایاننوری / 9 ساله)

  خدایاماهیمرازندهنگهدارواگرمردپیشخودتنگهداروایشاللهمنبتوانمخدارابوسکنمومعلممانهممرابوسکند
  !! (امیرحسامسلیمی / 6 ساله)

  خدیا! دعامیکنمکهدردنیایکجاروبرقیبزرگاختراعشودتادیگررفتگرانخستهنشوند!
  (فاطمهیارمحمدی / 11 ساله)


  در مسلک من معنی پرواز چنین است :

  "با بال شکســــته به هــــوای تو پریدن … ".


 3. #3
  همکار قدیمی kv.1990 آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  کیوان
  محل سکونت
  تهران
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  6645
  میانگین پست در روز
  1.25
  نوشته ها
  1,587
  ای خدا! من بعضی وقتها یادم میرود به یاد توباشم ولی خدایا کاش توهمیشه به یاد من بیوفتی ویادت نرود!
  (شقایق شوقی / 9 ساله)

  خدای عزیزم! سلام. من پارسال با دوستم درخونهها را میزدیم وفرارمیکردیم. خدایامنوببخش واگه مُردم بخاطراینکارمنوبه جهنم نبرچون من امسال دیگه اینکاررو نمیکنم!
  (دلنیاعبدیپور / 10 ساله)

  آرزودارمبجایاینکهمنبهمدرس هبروممادروپدرمبهمدرسهبرون د. آنوقتآنهاهممیفهمیدندکهمدرسهرفتنچقدرسخت استواینقدرایرادنمیگرفتند! (هدیهمصدری / 12 ساله)

  خدایامهدکودکازخانهماآنقدر دورباشدکههرچهبرویم،نرسیم. بعدبرگردیمخانهبامامانوکیف چاشتم. پاهایمنیکدعادارندآنهاکفشپ اشنهبلندتلقتلوقی (!) میخواندعامیکنندبزرگشوندکهقدشاندرازشو د!
  (بارانخوارزمیان / 4 ساله)

  خدایا! برامیکعروسکبده. خدایا! برایداداشمیکماشینپلیسبده!
  (مریمعلیزاده / 6 ساله)

  خدایا! میخورمبزرگنمیشم! کمکمکنتاخیلیخیلیبزرگشوم!
  (محمدحسیناوستادی / 7 ساله)

  خدایا! مندعامیکنمکهگاوباشم (!) وشیربدهمتاازشیر،کره،پنیرو ماستبرایخوراکمردمبسازم!
  (سالاریوسفی / 11 ساله)

  خدایقشنگسلام! خدایاچراحیواناتدرسنمیخوانندامامابایدهرروزدرسبخ وانیم؟درسالجدیددعامیکنمآنهادرسبخوانندومامثلآن هااستراحتکنیم!
  (نیشتمانوازه / 10 ساله)

  اگردلدردگرفتیمنسلدکترهاکه آمپولمیزنندمنقرضشودتاهیچدکترینتو اندبهمنآمپولبزند!
  (عاطفهصفری / 11 ساله)

  خدایمهربان! منیکجفتکفشمیخواهمبنفشباشدوموقعراهرفتن تقتقکندمرسیخدایا!
  (رویامیرزاده / 7 ساله)

  در مسلک من معنی پرواز چنین است :

  "با بال شکســــته به هــــوای تو پریدن … ".


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید