حفظ و احیاء گونه های جانوری شاخص یکی از ارکان مهم مدیریت حیات وحش می باشد


دیده بان حقوق حیوانات: به دنبال اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی طرح نگهداری و تکثیر حیات وحش در شهرستان ارسنجان,جمعی از اعضای شورای این شهرستان به همراه مدیران تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی و دوستداران محیط زیست با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس دیدار کردند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این دیدار گفت: حفظ و احیاء گونه های جانوری شاخص و با ارزش یکی از ارکان مهم مدیریت حیات وحش می باشد.
وی افزود:در سالیان گذشته و با وجود تعرضات و تخریب های که در زیستگاههای طبیعی وحوش بوجود آمد بسیاری از این گونه هادر معرض خطر کاهش و یا انقراض قرارگرفتند.. گونه حمایت شده قوچ و میش و حتی آهو از گذشته های دور در زیستگاهها و مناطقی از این استان نظیر پارک ملی بمو، پارک ملی بختگان، منطقه حفاظت شده بهرام گور، منطقه شکار ممنوع بصیران و منطقه شکار ممنوع دره باغ یافت شده است؛ که در حال حاضر تنها در برخی نقاط استان زندگی میکند.و با توجه به اقدامات حفاظتی ویژه جمعیت محدودی از این گونه ارزشمند یافت می شود و در دیگر مناطق با توجه به فعالیت های توسعه ای تنها بطور معدود وآن هم بطور پراکنده مشاهده می شود. ولی خوشبختانه با وجود زیستگاههای بکر و دست نخورده در بعضی از این مناطق قابلیت احیا و پرورش این گونه ها در استان وجود دارد که آن مستلزم تدوین برنامه های حفاظتی دقیق و علمی می باشد.
ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: در فاز اول پروژه به منظور اعمال نظارت بیشتر و انجام مطالعات مربوط به رفتار و شرایط سازش گونه با زیستگاه جدید محدوده ای به وسعت۲۰۰ هکتار از جنگل های خلیل بیگ فنس کشیشده و گونه های ارزشمند قوچ و میش و در صورت تعیین کارشناسان, گوزن زرد در این منطقه نگهداری خواهند شد.
وی افزود: یکی از مهمترین ارکان و اهداف طرح های نگهداریو تکثیر ،توسعه طبیعت گردی .ایجاد اشتغال و انجام مطالعات علمیو آموزش جوامع محلی است ؛ جرا که نهایت هر پروژه تکثیر و احیا ، رها سازی گونه در منطقه مورد نظر می باشد که آن نیز مستلزم آموزش عمومی و اختصاصی جوامع و همسو سازی آنها با طرح می باشد که در این خصوص برنامه ریزیهای بلند مدتی لازم است که مهمترین آن آموزش اختصاصی جوامع محلی محدوده طرح می باشد.