دیده بان حقوق حیوانات: انجمن حفاظت از حیوانات زشت (Ugly Animal Preservation Society) اخیرا برای انتخاب زشت ترین جانور جهان رای گیری کرد. در این رای گیری ماهی بلاب بیشترین رای را از آن خود کرد. این رای گیری برای جلب توجه جهانیان برای حفاظت گونه های در خطر انقراض انجام شد. این انجمن تلاش می کند مردم و گروه ها را از نیاز گونه هایی که برای عامه به اندازه پاندا و فیل جذاب نیستند آگاه کند.

میمون Proboscis و دماغی جذاب برای جب توجه مادهBlobfishیک خفاش از انگلیس
Greater short-horned lizardFlightless Dung BeetleKakapo
Pig-Nosed Turtle
The Titicaca water frog


Dromedary Jumping SlugAxolotl


European Common Eel

منبع:دیده بان حقوق حیوانات