نام فارسی : پایکا
خانواده : پایکاها
پایکا یکی از جوندگان کوچک جثه ایران است که در زیستگاه های کوهستانی و صخره ای زیست می کند. پایکا در زبان انگلیسی خرگوش سوت زن نام دارد به این دلیل که پایکا ها برای برقراری ارتباط با یک دیگر سوت می زنند .
در دنیا پایکا ها بر اساس زیستگاه به دو دسته تقسیم می شوند دسته پایکا های کوهستانی که در زیستگاه های کوهستانی و صخره ای زیست می کنند و پایکا هایی که در استپ ها و مرغ زار زیست می کنند .
پایکا هایی که در ایران زیست می کنند به نام پایکا افغانی شناخته می شوند و علاقه زیادی به حفر تونل در صخره ها و جمع کردن گیاهان و خشک کردن ان ها دارند.
پراکنش در ایران : در ایران در استان هایی مانند خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، کرمان ،اصفهان ، کردستان ، تهران ، وسمنان پراکنده اند .
اندازه :طول بدن 150تا 180 میلی متر . وزن :500 گرم
وضعیت حفاظتی : این گونه در ایران جمعیت زیادی دارد.


مقاله اختصاصی میهن پت
نویسنده مقاله : پارسا حق نظری