دو دوره بحرانی در زمان تغذیه توله سگ ها وجود دارد اول: در 3ـ5 روز اول بعد از تولد می باشد و دوم در 3ـ2 هفته بعد از شیرگیری توله ها که به طور فیزیولوژیکی نابالغ هستند.
استرس های هنگام تولد در اثر تغییرات ناگهانی محیط زندگی از داخل رحم به محیط در اوایل تولد نیاز به حداکثر پروسه سازگاری را برای ادامه بقا افزایش می دهد.
هر تلاشی باید این استرس ها را به حداقل برساند و تغییر محیط را تا زمانی که توله قادر به تطابق خود با محیط نباشد انجام ندهند توله تازه تولد یافته بعد از این دوره دمای بدن را تحت کنترل در می آورد.


دمای مناسب جهت نگهداری مکان توله ها از تولد تا 4 هفتگی از 10ـ2 درجه فارنهایت متفاوت است.
اهمیت حفظ دمای محیط مخصوصاً در مورد توله هایی که در جعبه نگهداری می شوند آشکار است.
سوء تغذیه در توله ها روی میزان نابالغی اثر گذاشته و روی ذخیره گلیکوژن عضلات قلب و کبد تاثیر دارد چون ذخیره گلیکوژن بدن به سرعت بعد از تولد تخلیه می شود و گلیکوژن کبد تا چند روز پس از تغذیه اولیه افزایش ندارد.
بنابراین مهم است که توله ها تا جای امکان بعد از تولد محافظت شوند.
آغاز برنامه از شیرگیری با تماس روزانه انسان مهم است زیرا تسهیل رشد و پیشرفت نرمال رفتار سگ بالغ و نیز موفقیت برقراری ارتباط بین محیط و جامعه در توله ها با انسان را به همراه خواهد داشت.
به محض اینکه چشم های توله باز شد و حرکت چشم نرمال بود، اول یکبار در روز و بعد 2 بار در روز غذا بدهید.
اول شیر گاو پودر شده یا شیر بز بدهید. سپس باید غذا به مقدار کم که سهل الهضم به همراه غلات مناسب و قابل هضم برای انسان داده شود.
وقتی توله ها 6 هفته شدند به تدریج کار از شیرگیری توله ها شروع می شود.