نام علمی:
Cricetus cricetu
s
اسامی عمومی: European Hamster
نام فارسی:همستر اروپایی

پراکندگی : بخش های غربی اروپا

مشخصات:همستر معمولی در شبکه ای از سوراخ ها که شامل چندین اتاق مجزا برای خواب وذخیره غذاست، زندگی می کند. در اواخر تابستان برای ذخیره زمستانی اش بهجمع آوری غذا می پردازد. علاقه زیادی به غلات دارد به گونه ای که ممکن استتا 10 کیلوگرم از آن را ذخیره کند. از اواسط پاییز تا اواخر زمستان بهخواب زمستانی فرو می رود و به دفعات از خواب بیدار شده ، از ذخیره غذاییاش استفاده می کند. همستر شکم سیاه در حوالی مرغزارها و پرچین ها دیده میشود و می توان گفت که نوعی آفت برای مزارع محسوب می گردد. گاهی این نوعهمستر را بخاطر خزش به تله هم می اندازند. این گونه از همسترها به ندرتبعنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند. آنها حتی زمانی که احساس خطر کنند میتوانند به سگ های بزرگ هم حمله کنند.اندازه ها:طول بدن22 تا 30 سانتی متر است.این همستر درشت ترین گونه ی همستر است.

غذا: از دانه ها ، حبوبات ، ریشه ها ، سیب زمینی ، گیاهان سبز و نوزاد حشرات تغذیه می کند.

طول عمر: در اسارت 8 سال.

تولید مثل:معمولا در تابستان 2 بار تولیدمثل میکند.هر بار 6-12 نوزاد به دنیا میاورد.ماده ها در 2 ماهگی به بلوغ میرسند.