یکی از نکات مهم برای صاحبین همستر تعیین جنسیت همسترشونه..این نکته برای انتخاب اسم،جدا کردن بچه همستر ها برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته و همینطور انتخاب نر و ماده برای جفت کردن همستر ها کاربرد داره..
در اکثر منابع فارسی مطلب خوبی دراین باره وجود نداره.بیشتر اونها به یک عکس از ناحیه ی تناسلی نر و مادهو ذکر نکته ی فاصله ی مخرج و آلت تناسلی اکتفا کردن که درست هست اما کاربردی نیست..در این بحث سعی میکنم مطالب مربوط به تعیین جنسیت رو به صورت کاربردی و در دو بخش کلی برای همه ی همستر ها و جزیی برای همستر سوری ذکر کنم..پس اگر همستر دارین و هنوز نمیدونین که همسترتون دختره یا پسر،در این مطلب همراه من باشین..
http://mihanpet.ir/thread22259.html
http://mihanpet.ir/thread22357.html