سلام عزیزانم این اقا پسر اسمش مکسه به دلیل برخی مشکلات باید چند ئقتیو واگزار بشه به صورت موقت و خیلیم فوریه فقط 5روز محلت داریم از دوستانی که میتونن کمکمون کنن میخام با ما تماس بگیرن
شهر کنونی مشهد تو مشهدو تهران واگزار میشه به شرتی که کسانی که تو تهران میخانش برای بردنش بهمون کمک کنن هزینش پای خودموون
09352792380