صاحبان سگ ها اغلب با مشکلات پرورش توله های ضعیف/ نابالغ یا orphan که شیر مادرشان نیز برای رشد آنها کافی نمی باشد مواجه می شوند.
مشکلات پرورش این توله ها بسته به سن آنها فرق می کند.

هر چه جوانتر باشند توانایی بیشتری مورد نیاز است. این توله ها احتیاج به گرما و بهداشت خوب با چند روز غذای جانشین شیر، استفاده از پودر شیر گاو یا شیر بز که با افزودن آب معدنی، دی بازیک کلسیم فسفات زرده تخم مرغ و... دارند.
این غذا باید با یک قطره چکان چشمی تمیز یا شیشه کوچک شیر در هر 3ـ2 یا 4 ساعت داده شود.
مخلوط جیره موردنظر مناسب می تواند از 800 میلی لیتر از شیر کامل گاو، 200 میلی لیتر خامه و یک زرده تخم مرغ تشکیل شده باشد.
سپس به مخلوط به مقدار 6 گرم از آرد استخوان استریل هم افزوده می شود که فقط برای چند روز می توان در یخچال نگهداری کرد و آن را در میزان های کم برداشته و در 100 درجه فارنهایت به آرامی گرم کرده و به توله سگ می خورانیم.

در شروع تغذیه میزان روزانه غذا باید حدود 15ـ20% وزن توله باشد و به تدریج تا 35% از سن سه هفتگی افزایش یابد، غذا دهی را با یک ظرف کم عمق شروع کنید و اگر اسهال پیش آید میزان غذا را کم کرده و به دو روز برسانید و داروی ضد اسهال را تحت نظر دامپزشک بدهید.
اگر چه یبوست به ندرت روی می دهد ولی اگر ایجاد شد استفاده از تنقیه آب مفید است.