گروهی از جانورشناسان دریافتند کروکودیلها شناگران خوبی نیستند اما برای رسیدن به خانه از طریق آبهای اقیانوسی می توانند موج سواری کنند. ]نوعی کروکودیل دریایی به نام crocodylus porosus که به عنوان بزرگترین خزندگان دنیا شناخته می شود (طول آنها می تواند به بیش از ۶ متر برسد) به هیچ وجه شناگر خوبی نیست اما می تواند مسافتهای دور را از راه دریا طی کند. ]به طوری که این جانور می تواند از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس را بپماید و خود را به جزیره ای بسیار دور در فاصله صدها کیلومتری از محل زندگی خود برساند. ]به همین منظور این سئوال از سالها قبل جانورشناسان را به خود مشغول کرده بود که با وجود قدرت شناگری محدود، این جانور عظیم الجثه چگونه می تواند دریاها را پشت سر بگذارد. [/size][size=medium]اکنون گروهی از محققان استرالیایی دانشگاه کوئینزلند در تحقیقاتی دریافتند که کروکودیلها هرچند شناگران ماهری نیستند اما موج سواران بزرگی هستند.

این جانوران می توانند مسیر جریانهای آب را کشف کنند و سوار بر موجها از محلی به محل دیگر سفر کنند.
برای دستیابی به این کشف، زیست شناسان ۲۷ نمونه کروکودیل بزرگسال را به دستگاههای ردیاب صوتی مجهز و از طریق سیگنالهای صوتی، مسیرهای حرکت آنها را ردیابی کردند.


این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نتایج بررسیهای ما نشان می دهد که کروکودیلهای دریایی می توانند با موج سواری بر روی جریانهای سطحی آب به طور وسیعی پتانسیلهای جابجایی خود را افزایش دهند.


خبرگزارى مهر