: آیا می دانستی که شکم عنکبوت آبی آنقدر کوچک است که روده هایش درون پاهایش قرار دارد.

00029: آیا می دانستی که ماهی ها اصلاً پلک ندارند و نمی توانند مژه بزنند یا هنگام خواب چشم هایشان را ببندند.

00028: آیا می دانستی که یک حلزون معمولی ده هزار دندان دارد که همه آنها روی زبانش است.

00027: آیا می دانستی که سنجاقک فقط بیست و چهار ساعت زندگی می کند.

00026: آیا می دانستی که نوعی ملکه موریانه می تواند روزی هشتاد و شش هزار تخم بگذارد.

00025: آیا می دانستی که گوش جیر جیرک روی زانو هایش قرار دارد.

00024: آیا می دانستی که پشه چهل و هفت دندان دارد.

00023: آیا می دانستی که بلند ترین صدا در حیوانات متعلق به مورچه است که اگر انسان بشنود کر می شود.

00022: آیا می دانستی که فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.

00021: آیا می دانستی که فیل ها قدرت بینایی ضعیفی دارند به طوری که شب ها بچه های خود را با کفتار اشتباه می گیرند.

00020: آیا می دانستی که زالو در یک دقیقه دو تا سه سانتی متر مکعب خون می مکد و بعد از آن تا یک سال چیزی نمی خورد.

00019: آیا می دانستی که مار ناشنوا است و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد حس می کند.

00018: آیا می دانستی که پرندگانی هستند که می توانند تا ارتفاع دوازده کیلومتری پرواز کنند.

00017: آیا می دانستی که تمساح بر خلاف انسان در تمام طول عمرش دندان هایش پس از افتادن در می آید.

00016: آیا می دانستی که ضربان قلب مرغ مگسخوار 1000 مرتبه در دقیقه هست.

00015: آیا می دانستی که یک زنبور عسل باید روی چهار هزاز گل بنشیند تا بتواند به اندازه یک قاشق عسل تهیه کند.

00014: آیا می دانستی که موش های صحرایی سالانه یک سوم منابع و ذخائر غذایی جهان را نابود می سازند.

00013: آیا می دانستی که موشهای صحرایی آنچنان تکثیر می کنند که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.

00012: آیا می دانستی که گونه ای از خرگوش قادر است دوازده ساعت پس از تولد جفت گیری کند.

00011: آیا می دانستی که کرمهای ابریشم در طول پنجاه و شش روز، هشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند.

00010: آیا می دانستی که قلب میگو ها در سر آنها قرار دارد.

00009: آیا می دانستی که زنبور عسل دو معده دارد، یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.

00008: آیا می دانستی که خوک ها به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن آسمان نیستند.

00007: آیا می دانستی که خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند.

00006: آیا می دانستی که حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.

00005: آیا می دانستی که حس بویایی خرس تقریباً صد برابر قوی تر حس بویایی انسان است.

00004: آیا می دانستی که حلزون ها می توانند سه سال متوالی بخوابند.

00003: آیا می دانستی که حس بویایی سگ با حس بویایی مورچه برابری می کند.

00002: آیا می دانستی که تمام خرس های قطبی چپ دست هستند.

00001: آیا می دانستی تجربه نشان داده است که مرغ با شنیدن صدای موسیقی بزرگترین تخم مرغ را می گذارد.