پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: انتشار تصاویر کشتار بیرحمانه یک خرس قهوه ای ماده و دو توله اش، در حالیکه شکم توله خرس های زنده پاره شده بود و در همان حال به آغوش مادر غرق در خون خود پناه می بردند، آنقدر دردناک و تکان دهنده بود که برای نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی را به دنبال داشت و احساسات بسیاری از مردم کشور را جریحه دار کرد.
به دنبال این اتفاق تلخ، ۲۰ شهریور به همت گروه های حامی محیط زیست و حیوانات طی بیانیه ای بعنوان ”روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات” نامگذاری شد.
دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران امیدوار است بیست شهریور ۱۳۹۰ نقطه آغازی باشد به پایان کشتار و خشونت علیه حیوانات.


منبع خبر:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران