ناخن پاهای سگ ها ابزار مفیدی برای آنهاست.و به سگتان در راه رفتن ,پریدن و ... کمک میکند ولی با وجود مفید بودن این ناخن ها میتوانند دردناک باشند و شکل پای سگتان را تغییر دهند.به ندرت سگهایی وجود دارد که نیاز نیست ناخن هایشان کوتاه شود.سگهایی که مرتب رو ی سطوح سیمانی بازی میکنند ناخن هایشان خودبه خود کوتاه میشود اما اگر ناخن شست دارند با توجه به اینکه این ناخن در تماس با سطح زمین قرار ندارد,باید مرتب کوتاه شودو چند هفته یکبار نیاز به چیدن دارد.ناخن ها مخصوصا وقتی سگ زمان زیادی را روی سطح نم دار و نرم مانند چمن حیاط میگذارند سریع تر رشد میکنند.برای خیلی از سگ ها چیدن ناخن ها عمل بسیار ناخشایندی است اما شما میتوانید این کار را با توجه به چند نکته ساده برای خودتان و او آسانتر کنید.

1)کوتاه کردن ناخن ها را از زمانی که او یک توله است شروع کنید.

2)این تجربه را تا جای ممکن برایش خوشایند کنید.تشویق کردن او بعد از گرفتن هر پا یا حتی بعد از هر ناخن پا بسیار مفید است.

3)یاد بگیرید چگونه ناخن ها را سریع و دقیق بچینید تا تصادفا گوشت زیر ناخن های دوست پشمالوتان را نکنید.رگهای خونی در مرکز هر ناخن قرار دارند و اگر بریده شوند باعث ایجاد خونریزی خواهند شد.

4)ناخنگیرهایتان را تمیز نگه دارید تا ناخن ها را ببرند نه اینکه باعث خرد شدن انها شوند.

انواع ناخنگیر:


ناخنگیر ها را میتوانید در سه مدل متفاوت در بازار پیدا کنید:

1.ناخنگیرهای گیوتینی:این نوع ناخن گیر ها یک حفره دارند و ناخن در بین اینها قرار میگیرد.یک تیغ از روی حفره رد شده و ناخن را کوتاه میکند.یکی از خوبی های این ناخن گیر ها تیغه قابل تعویض اینهاست.

2.ناخنگیر قیچی شکل:در این نوع ناخن گیر که به شکل قیچی است,ناخن روی تیغه های خمیده ناخنگیر قرار میگیرد.این تیغه ها باید مرتب تیز شوند.پ تا بجای بریدن ناخن ها آنها را خرد نکنند.

3.ناخنگیر برقی:نوع دیگر ناخن گیر که با باتری هم کار میکند و میتواند برای کوتاه کردن ناخن ها استفاده شود.خیلی از سگ ها این نوع را به انواع قبلی ترجیح میدهند به دلیل اینکه ناخنگیر برقی اسان تر عمل کرده و از صدمه زدن به ناخن جلوگیری میکند.کوتاه کردن سریع و دقیق ناخن های سگ نیاز به تجربه دارد.

قسمت بعدی:
نحوه کوتاه کردن ناخن سگ و تمیز کردن دندان های سگ
(مسواک با طعم گوشت!!!!!)

منبع:مجله پیام دامپزشکان