همستر دم‌ دراز فشمی

 نام علمی : Calomyscus grandis
نام انگلیسی: Noble Calomyscus
نام فارسی: همستر دم‌ دراز فشمی

این گونه فقط در ایران وجود دارد و برای اولین بار در 11 کیلومتری شمال شرقی فشم واقع در استان تهران در مناطق کوهستانی با ارتفاع حدود 2700 متر از سطح دریا مشاهده شده است . به تازگی نیز وجود این گونه از سایر مناطق رشته کوه البرز مرکزی مانند دو آبهردرود و منطقه عباس آباد در البرز شمالی واقع در استان مازندران گزارش شده است .
همستر فشمی بزرگ ترین و تیره رنگ ترین همستر دم دراز است . علاوه بر آن دم این حیوان نسبت به سایر همسترها بلندتر است . تاکنون مطالعاتی در مورد عادات و رفتار این حیوان صورت نگرفته است .