نام علمی : Calomyscus elburzensis
نام انگلیسی: Goodwin's Calomyscus
نام فارسی: هامستر دم‌ دراز البرزی

این گونه برای اولین بار در دگرماتی بجنورد واقع در استان خراسان شمالی شناسائی گردید . برخی از محققان آن را با نام ( C.mystax ) می شناسند . ولی در بررسی های اخیر انجام شده بر روی کرومزوم ها، اکثر محققان به این نتیجه رسیده اند که این حیوان گونه ای جداگانه است .
هسمتر دم دراز البرزی از نظر ظاهری شباهت زیادی به همستر دم دراز زاگرسی دارد ولی از نظر تعداد کروموزم ها با آن متفاوت است .
http://mihanpet.ir/thread22124.html
این گونه به تازگی در مناطق اطراف سمنان ، سنگسر تا مشهد ، افغانستان و ترکمنستان نیز مشاهده شده است . از عادات و رفتار این همستر اطلاعات چندانی در دسترس نیست .


نکته تامل برانگیز و آزار دهنده اینه که حتی در اینترنت هم مطالب درباره ی همستر های ایرانی بسیار بسیار کمه..