هامستر دم‌ دراز ایرانی
نام علمی : Calomyscus urartensis
نام انگلیسی: Persian Mouse Like Hamster
نام فارسی: هامستر دم‌ دراز ایرانی

این گونه تاکنون از ماکو واقع در استان آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان گزارش شده است . تفاوت ان با سایر همسترهای دم دراز در تعداد کروموزم ها و مشخصات جمجمه و دندان ها است . به احتمال زیاد اکثر خصوصیات ظاهری و عادات و رفتار این گونه شبیه همستر دم دراز زاگرسی است.

http://mihanpet.ir/thread22124.html