همستر دم دراز زاگرسی

نام علمی : Calomyscus bailwardi

نام انگلیسی: Zagros Mountain Calomyscus
نام فارسی: همستر دم دراز زاگرسی

-مشخصات: دمی دراز دارد و شباهت آن به موش صحرایی بیشتر از شباهتش به هامستر است ( آن را حد واسط موش و هامستر می دانند ) . غالباً موهای انتهای دم مانند جربیل ها منگوله دار است . رنگ موهای پشتی ، شنی متمایل به صورتی تیره است . زیر بدن ، دست و پا و زیر دم سفید است .

-اندازه‌ها: طول سر و تنه 70 تا 85 میلی متر ، دم 83 تا 101 میلی متر ، پا 20 تا 23 میلی متر.

-زیستگاه: کوهستان های مرتفع و صخره های متلاشی شده واقع در مناطق بیابانی و استپی ،و معمولا از جاهای مرطوب دوری می کند.

-پراکندگی: این حیوان نخستین بار در منطقه ایذه واقع در استان خوزستان مشاهده شد . هامستر دم دراز زاگرسی در مناطق زاگرس شامل کردستان ، ایلام ، لرستان ، فارس ، غرب اصفهان ، شمال خوزستان و استان های کرمان و هرمزگان پراکندگی دارد .

-پراکنش جهانی: این گونه تاکنون فقط از ایران گزارش شده اشت.

-عادات: در تابستان شبگرد است ولی در زمستان و پاییز روزها فعال است . به صورت انفرادی زندگی می کند ولی گاهی اوقات با هم نیز مشاهده می شوند . لانه خود را در بوته زارهای مناطق صخره ای با شیب کم می سازد . بقایای مواد غذایی در نزدیک لانه دیده می شود .

-غذا:این گونه از مواد گیاهی ، از قبیل دانه ، برگ ، گل ، و مواد حیوانی نظیر حشرات تغذیه می کند .

-تولید مثل: جفت گیری در اوایل بهار صورت می گیرد ، ماده لانه ای کروی شکل از الیاف گیاهی و گاهی مخلوط با پشم گوسفند را در بین صخره ها می سازد و سه تا پنج بچه می زاید ، بچه ها در زمان تولید کور و بی مو هستند . چشم ها پس از 13 روز باز می شوند . تعداد زایمان یک تا دو بار در سال است.