به گزارش مهر، تاکیهیتو کانکو استادیار دانشگاه گفت: یک تیم از دانشمندان موسسه آزمایشگاه حیوانات در دانشکده پزشکی دانشگاه کیوتو موفق شدند اسپرم دو پستاندار در خطر انقراض و یک نوع زرافه را گرفته و ذخیره کنند.
وی افزود: آنها اسپرم‌های ذخیره شده را با مایع ویژه محافظت و با فناوری خشک کردن انجمادی، در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری کردند. این دما بسیار بالاتر از شیوه‌های معمول نگهداری اسپرم است.
کانکو و اعضای تیمش پیش از این موفق شده بودند که اسپرم دو نوع موش را بدون استفاده از تجهیزات سنگین نیتروژن مایع، با روش خشک کردن انجمادی ذخیره کنند و پنج سال بعد قابلیت زیست پذیری آن را ثابت کنند.
کانکو گفت: دانشمندان با این روش می‌توانند اطلاعات ژنتیکی را به صورت ساده‌تری به دست آورند، به این معنا که می‌توان به حفظ گونه‌های حیوانات در معرض خطر انقراض کمک کرد.
این دانشمند ژاپنی تاکید کرد در حال حاضر این فناوری برای انسان هیچ کاربردی ندارد اما این فناوری راهی است که می‌تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد. این ایده درحال حاضر به یک رویا شباهت دارد که بتوانیم در آینده اطلاعات ژنتیکی را به فضا ببریم.
این فناوری همچنین نگهداری اسپرم را در دمای محیط برای یک دوره کوتاه میسر می‌سازد به این معنا که این بانک حتی در زمان نارسایی انرژی کافی که شاید توسط یک فاجعه طبیعی رخ دهد مقاوم است و محتویات آن سالم می‌ماند