دیده بان حقوق حیوانات
: آیا باور می کنید پرنده ای با بزرگترین منقار ممکن، تا این حد جذاب باشد؟
منقار کفشی (نام علمی: Balaeniceps rex) به دلیل داشتن منقار بزرگ کفش مانند به این نام معروف شده است. این پرنده لک لک مانند که در شرق استوایی آفریقا از سودان تا زامبیا سکونت دارد ارتفاعی تا ۱۵۰ سانتیمتر دارد.

طول منقار کفشی از نوک بینی تا انتهای دم تا ۱۴۰ سانتیمتر، عرض بالهایش تا ۲۶۰ سانتیمتر و وزن آن تا ۷ کیلوگرم می رسد.
منقار کفشی به دلیل حرکات کندش به تندیس و مجسمه تشبیه می شود. این پرنده که بیشتر از ماهی ها تغذیه می کند در مثل های آفریقایی و اعراب جایگاهی ویژه داشته و مورد علاقه و احترام مردم محلی است.


و شباهتی عجیب با آنتونف روسی: