چرا همستر ماده ی من اینقدر بو میده؟من قبلا همستر نر داشتم و اینقدر بو نمیداده!حتی وقتی قفسش رو تمیز میکنم به یک ساعتنرسیده بوی بد دوباره شروع میشه!نکنه مریضه؟
اگر همستر ماده ی شما اشتهای خوبی داره و در ساعات بیداریش از فعالیت خوبی برخورداره و تنها نکته ای که فکر میکنین همسترتون بیماره بوی تندش هست جای نگرانی نیست..
بوی تند همستر های ماده پدیده ای کاملا طبیعیه..
ماده ها این بو رو برای جلب همستر های نر استفاده میکنن.ازونجا که همستر ماده بعد از بلوغ در اکثر مواقع میتونه جفت گیری کنه..شما هم این بو رو در اکثر مواقع حس میکنین.
همستر ماده در دو صورت بو نمیده:
نابالغ باشه یا باردار باشه.
راه حلی جز تحمل کردن این بو وجود نداره.البته با تعویض مرتب بستر میتونین شدت بو رو کمتر کنین.
مراقب باشین که با تصور اینکه همستر مادتون به خاطر کثیفی بو مبده اونو نشورین،چون اولا همونطور که گفتم بو به خاطر کثیفی نیست..دوما حمام کردن همستر(چه نر و چه ماده) کار خطرناکیه و ممکنه باعث آسیب های جدی به همسترتون بشه..اطلاعات کامل درباره حموم کردن همستررو میتونین اینجا پیدا کنین.
همسترم کثیف شده!باید حمومش کنم؟چجوری؟

مطلب اختصاصی میهن پت
ترجمه ی بهاره.میم