کوپروفاژی
کوپرو فاژی یا مدفوع خواری یک رفتار طبیعی برای همستر ها،خرگوش ها و خوکچهها محسوب میشه و احتمالا به یکی از این 2 دلیل میتونه باشه:
1.حفظ و نگهداری فلور میکروبی دستگاه گوارششون در حد طبیعی
و2.برای دریافت ویتامین ها بویژه b ,k..این ودتامین ها توسط میکروب هایسکوم(بخشی از روده) و روده بزرگ تولید میشه اما کولون(اسم بخشی از روده)قابلیت جذب این ویتامین رو نداره،با خورده شدن دوباره ی مدفوع این مواد درقسمت های ابتدایی دستگاه گوارش جذب میشه.
بنابراین اگر دیدین همسترتون در حالخوردن مدفوع خودشه اصلا جای نگرانی نیست.

کانی بالیسم
کانی بالیسم یاهم نوع خواری: به گاز گرفتن همسترها از یکدیگر و خوردن تکه ای از بدنهمدیگه،یک بیماری نیست.این مشکل مربوط به زمانیه که چند همستر رو در یک جانگه می دارین و درگیری و بین آنها رخ می ده. عموما همستر های مادری کهنوزادان خودشون رو می کشند و می خورند،غذای کافی ندارند تا شیر لازم براینوزادان را فراهم کنن. به همین علت همستر مادر ضعیف ترین نوزادان را میکشه و می خوره تا مواد مغذی لازم برای رسیدگی به سایر نوزادان را داشتهباشه.

راه حل اینه که غذای زیادی در اختیار مادر قرار بدیم. اگر میزان غذا روزیاد نکنیم مادر به کشتن و خوردن نوزادان ادامه می ده. وقتی که نوزادانبزرگتر می شن اگر میزان غذا یا آب،کافی و فراوان نباشد،مادر احتمالا قبلاز اینکه نوزادان از گرسنگی یا تشنگی بمیرند،اونها رو می کشه. به علاوهوقتی که همستر مادر احساس کنه که نوزادانش در خطر هستن به عنوان یک روشدفاعی نوزادانش را می کشه. دیده شده که همستر مادر تنها یک یا 2 نوزاد رامی کشه. این رفتار به علت بیماری، آسیب یا نوزادان ناقص دیده می شه.

علت دیگه گاز گرفتن و خوردن تکه ای از بدن یک همستر دیگه، شیوع دعوا بین 2همستر بالغ در یک قفسه که در نهایت منجر به آسیب های جدی یا حتی مرگ میشه. وقتی همستری بمیره ممکنه بقیه همسترها جسد اونرو بخورن.
راه حل:برای جلوگیری از این رفتار نباید 2 همستر بالغ را در یک قفس نگه دارید.

ایدهی اشتباهی وجود داره مبنی بر اینکه دادن گوشت به همستر باعث افزایش کانیبالیسم و خوی وحشی در اونها میشه.باید بگم که این حرف کاملا اشتباهه.اینپدیده فقط به علت کمبود مواد غذایی رخ میده و همستر برای جبران کمبود هاشو رفع مواد ضروری مورد نیازش همنوع خواری میکنه.