هر سگ که گوشت مصرف می کند خون موجود در گوشت را هم مصرف خواهد کرد. بیشتر گوشت ها کمتر از 5 درصد خون دارند.
باقی ماندن خون در گوشت به عنوان فاکتوری مثبت جهت رشد باکتری ها تلقی شده و سبب فساد سریع گوشت می شود.

خون در حدود 15% پروتئین دارد و به عنوان فقیرترین ماده غذایی حیوانی برای جبران خون در حیوانات کم خون تلقی می­شود.
احتمالاً خون مصرفی ویتامین
B12 خود را از دست داده است ولی مصرف حدود mg200 در جیره غذایی حاوی گوشت به تنهایی در حدودmg 20 هموگلوبین تولید می­کند و 90% هموگلوبین موجود در خون از بین می رود ولی از آنجائیکه برای ساخته شدن دوباره پروتئین های پلاسما خود پروتئین های پلاسما بهترین منبع هستند خون موجود در گوشت منبع خوبی می باشد.
در حدود یک سوم پروتئین های پلاسما در خون مصرفی قابل استفاده برای بدن سگ است و برای ساخت پروتئین آلبومین، دانه حبوباتی مثل سویا توصیه می شود. از بین پروتئین ها هموگلوبین، طحال، کازئین کمتر در ساخته شدن پروتئین های پلاسما مورد مصرف واقع می شوند.
از بین پروتئین های خون فیبرین به طور کامل حاصل اسیدای آمینه ضروری هست در حالی که آلبومین و گلوبین از لحاظ اسید آمینه فقیر و از لحاظ اسیدآمینه تریپتوفان در حد بسیار ضعیف هست.
استخوان ها جایگاه خاصی در جیره غذایی سگ ها دارند. و توله سگ های در حال رشد می توانند حدود 80% کلسیم استخوان تازه عمل آور شده را جذب یا هضم کنند. ژلاتین از استخوان ساخته می شود و از نظر پروتئین در حد بسیار ضعیف هست.

سگ ها زمانی که تنها با تاندون تغذیه شوند ضعیف و بیمار می شوند.
در حالی که با استخوان تازه تغذیه شوند می توانند طول عمر مفید بیشتری داشته باشند. بنابراین استخوان ها حاوی پروتئین باشند نبایستی با جوشاندن و گرفتن آب استخوان از خاصیت غذایی آن کاست چون پروتئین هایش در زمانی که جوشانده می شوند از استخوان خارج می شود.
استخوان های حیوانات خوب تغذیه شده با مواد غذایی مختلف از لحاظ چربی غنی بوده در حالی که مغز این استخوان ها بدون افزایش وزن بدن باعث زنده ماندن سگ می شود. این چنین چربی (چربی مغز استخوان) ابتدا ذخیره و بعد در بدن منتشر می شود.

نویسنده: یاسر

مقاله اختصاصی میهن پت