سبزپرس – گروه محیط طبیعی: سه شکارچی غیرمجاز پرندگان در ماهشهر توسط محیطبانان دستگیر شدند.

به گزارش سبزپرس، این شکارچیان که با برپایی تور و مانع اقدام به شکار 71 پرنده از گونه «سلیم خرچنگ خوار» کرده بودند، در جزیره «دارا» واقع در «خور موسی» دستگیر شدند.
سلیم خرچنگ خوارپرنده ای کنار آبزی است که با آب شور دریاها ومصب ها سازگاری دارد. این پرنده از معدود گونه های پرنده جهان است که لانه خود را با حفر تونلی کم عمق، در زیر خاک می سازد و در آن تخم گذاری می کند.
زیستگاه این پرنده در سواحل گلی وماسه ای دریا است و گفته می شود که بزرگترین کلونی جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوار در جهان در خور موسی وتالاب شادگان قرار دارد.
متخلفان دستگیر شده پس از معرفی مراجع قضایی، به دستور دادستان بندر ماهشهر بازداشت شدند.
براساس بند ج ماده 11 قانون شكار و صيد و مصوبه 260 شورای عالی حفاظت محیط زیست متخلفان موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 852 هزار تومان شدند. /ح.م