پامچال (primula veris)

گياهي علفي و چندساله كه در اوايل بهار خوشه‌اي از گل زرد يا نارجي در نوك شاخه بدون برگ مي‌رويد. اين گياه در اكثر مناطق كشور موجود بوده و اندام دارويي آن گياهيل و ريشه است. ريشه پامچال بيشتر در درمان ناراحتي‌هاي تنفسي به كار مي‌رود و كاربرد خاصي در بيماري‌هاي اعصاب ندارد. گل پامچال آرام بخش، خواب آور، ضد اسپاسم و ضدر درد مي‌ّاشد. در دروان بارداري در مقادير محدود مورد استفاده قرار گيرد. افرادي كه از داروهاي رقيق كننده خون استفاده مي‌كنند از مصرف فرآورده‌هاي پامچال اجتناب كنند.