دیده بان حقوق حیوانات
: معرکه گیری نوعی دوره گردی است که به غیر از زنجیر پاره کردن و نمایش زور بازو، غالبا با نمایش آزار حیوانات نگون بخت نیز همراه است. مارهای سمی نگون بختی که به جای زندگی طبیعی یا با کشیده شدن دندان های نیش تبدیل به وسیله بازی و منفعت طلبی می شوند و یا اصولا سمی نیستند و نقش مار سمی رام و عظیم الجثه را بازی می کنند. چنین نمایش هایی در هر صورت حیوان ازاری همراه با نمایش عمومی دروغگویی و به خطر انداختن سلامت جامعه است.

اکثر حیوانات معرکه گیری جزء حیات وحش بومی ایران هتند و اخیرا در میان این حیوانات نگون دوره گردانی که از حیوان آزاری کسب مال می کنند، بزمجه هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه هرگونه شکار و صید، نگهداری و خرید و فروش و حمل اجزای حیات وحش به صورت زنده و مرده پیگرد قانونی دارد؛ لازم است دستگاه های مسوول یا مسوولیت ارایه مجوز به این گروه ها را به عهده بگیرند و یا در اسرع وقت با چنین نمایشهایی برخورد قانونی کنند.


میمون نیز در میان حیوانات برخی دوره گردان جایگاهی ویژه دارد که با نشان دادن جای دوست و دشمن باعث خنده بینندگان می شود! پیش تر و در سال های دهه شصت میمون بازی را بر خلاف دستورات اسلامی می دانستند و با نگهداری و خرید و فروش آن برخورد می کردند، اما این روزها گویا چنین برخوردی فراموش شده است. این حیوان دارای بیماری های مشترک بسیار خطرناک و کشنده با انسان بوده و در صورت فرار یا رها سازی خطری جدی برای محیط زیست کشور محسوب می شود.

گروه های حامی حیوانات تا کنون از کنار چنین نمایش های رکیکی بی توجه گذر کرده یا به دلیل علاقه خاص به سگ و گربه های شهری بر این گونه حیوان آزاری چشم بسته اند.
_________________