باغ وحش، قفس و اسارت نمایشی دیده بان حقوق حیوانات


دیده بان حقوق حیوانات: مدافعان حقوق حیوانات طی دو روز برگزاری جشنواره حفاظت از یوز آسیایی در قفس اسیر شدند.با توجه به برگزاری جشنواره هفتم روز ملی حفاظت از یوز آسیایی و اهمیت حمایت از حفاظت از این جانور ارزشمند دست اندرکاران دیده بان حقوق حیوانات نیز دوشادوش گروه های فعال زیست محیطی در این جشن بزرگ شرکت کردند. به دلیل مخالفت بنیادی دیدگاه حقوق حیوانات با هر گونه اسارت حیوانات، غرفه دیده بان به شکل قفسی آراسته شد که ارتباط اعضا و بازدید کنندگان از دو سوی این قفس شکل گیرد. به موازات برنامه های مرتبط با حفاظت از یوز آسیایی، حقیقت نامه هایی در رابطه با اسارت حیوانات نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

برای اطلاع از شرح کامل برنامه های دیده بان در جشنواره و مشاهده حقیقت نامه های توزیع شده
اینجارا ببینید.

حضور مدافعان حقوق حیوانات در قفسی به وسعت یک غرفه


توضیحات مدافعان حقوق حیوانات برای بازدید کنندگان از درون قفس


نمایش یوز و عروسک یوز ایرانی
مصاحبه با رادیو یوز از درون قفس/ توضیحاتی در رابطه با تور شکار یوز و اسارت از دیدگاه حقوق حیوانات
توضیحاتی از درون قفس در رابطه با تور شکار یوز و اسارت از دیدگاه حقوق حیوانات
حضور نماینده سفارت سوییس_____________________