به گزارش سرویس علمی جام به نقل از مهر، محققان می گویند احتمال یافتن چنین موجوداتی
یک در 50 میلیون است.
آلن لیشنس از موسسه تحقیقات خلیج ماین گفت: به نظر می رسد یک نفر این خرچنگ را درست از وسط و به صورت قرینه به دو رنگ مختلف رنگ آمیزی کرده است.خرچنگ های آمریکایی معمولا دارای سبز مایل به قهوه ای هستند و تنها پس از پخت قرمز می شوند.

فروشندگان خرچنگ در خلیج ماین آمریکا می گویند پیش از این خرچنگ آبی و خرچنگ های زرد دیده اند اما هرگز موجودی مانند این خرچنگ دو رنگ مشاهده نکرده اند.صیادی که این خرچنگ را شکار کرده است آن را به مرکز علوم دریایی خلیج ماین برای تحقیقات و آموزش اهدا کرده است.

منبع:جام نیوز