چک کردن گوش ها بسیار مهم است.داخل هر یک از کانال های گوش را از نظر حضور ترشحات چرک مانند و یا مومی شکل چک کنید.اگر گوش ها تمیز به نظر نمیرسند و یا بوی بدی دارند با دامپزشک تماس بگیرید.
ترشح کم از مواد موم مانند در گوش ها طبیعی است.
در صورت نیاز به شستشو میتوان از تمیزکننده های گوش حاوی کلرهگزیدین استفاده کرد.برای آلودگی گوش به مایت ها درمان موضعی با دارو هایی نظیر میتوکس ضروری است.
در هنگام تمیز کردن کانال گوش مطمئن شوید که ترشحات به درون کانال گوش رانده نشود.بینی در حالت طبیعی کمی مرطوب است و کمی ترشحات در اطراف حفرات بینی طبیعی است.اما اگر بینی همراه با ترشحات فراوان به ویژه ترشحات چرکی باشد،داخل هریک از کانالهای بینی را از نظر حضور اجسام خارجی و توده های غیر طبیعی پک کنید.
از آنجا که خرگوش ها بینی خود را با پنجه تمیز میکنن و میتوانند به آسانی علایم اولیه پاستورلوز (حضور ترشحات چرکی در مجاری بینی) را مخفی کنند.بنابراین علاوه بر چک کردن پنجه ها سطح داخلی پاهای خرگوشتان را از نظر وجود ترشحات چرکی بررسی کنید.در مواردی که ترشحات بینی با کم اشتهایی همرا هست مراجعه ی فوری به دامپزشک ضروری است.