دیده بان حقوق حیوانات
: یک گونه ماهی کوچک و رنگی موسوم به «دوشیزه‌ماهی» و بومی آب‌های گرمسیری در مواقع خطر و روبرو شدن با ماهیان صیاد قادر است یک لکه بزرگ به شکل چشم مجازی در تیغه پشتی خود ظاهر کند و بدین ترتیب شانس زنده ماندن خود را تا حد زیادی افزایش دهد.

به گزارش ایسنا،‌ این ماهی نه تنها برای حفظ جان خود در تیغه پشتی یک چشم مجازی بزرگ ایجاد می‌کند بلکه سایز چشمان واقعی خود را نیز کاهش می‌دهد. این تغییرات باعث می‌شود تا ظاهر ماهی به شکلی درآید که انگار سر آن در جهت مخالف قرار گرفته است.

همین امر سبب می‌شود ماهی مهاجم که قصد بلعیدن دوشیزه‌ماهی را دارد گیج شده و فریب بخورد.
محققان برای دهه‌های متمادی درباره تاثیر وجود چشم‌ مجازی یا خال‌های تیره بر روی بدن جانورانی که در معرض شکار هستند و نقش مهم این خال‌ها در حفاظت از جان آنها در مقابل صیادان مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند.محققان برای نخستین بار توانسته‌اند به شواهد واضحی از توانایی دوشیزه‌ماهی‌ها در تغییر اندازه چشم مجازی و چشم حقیقی‌شان دست یابند که می‌تواند شانس نجات آنها را در مواجهه با تهدیدها افزایش دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس کودکز، محققان با ساخت اکواریوم مخصوص، یک دوشیزه‌ماهی را در معرض دید و بوی ماهی مهاجم قرار دادند و مشاهده کردند دوشیزه‌ماهی به صورت خودکار شروع به ایجاد یک چشم مجازی درشت در تیغه پشتی می‌کند و به طور همزمان به همان نسبت نیز چشم‌های واقعی این جانور کوچک می‌شوند.

محققان در این مطالعه متوجه شدند دوشیز‌ه‌ماهی‌های نوجوان که دارای لکه‌های چشمی بزرگتری هستند، پنج برابر بیش از ماهیانی که اندازه این چشم مجازی در آنها معمولی است، شانس زنده ماندن دارند.