سلام دوستان لطفا هر چه سریع تر برای به عهده گرفتن سرپرستی این گربه اقدام کنین.راستش یکی از دوستام که نقل مکان به یه شهر دیگه کرده این گربه رو به من داد چون نمیخواست ببرش حالا هم که من آوردمش خونه با مخالفت شدید خانواده برخورد کردم.هر کی میتونه سرپرستی داعمی این گربه رو بگیره خبر بده .مامانم گهته اگه تا هفته دیگه توی خونه باشه گربه رو ولش میکنه توی خیابون(البته من نمیزارم)تورو خدا به این حیوون کمک کنین من هر وقت خونخ نیستم مامانم گربه رو یک دل سیر حمام میکنه....
خیلی دلم براش میسوزه.گربه آرومیه و اصلا سرو صدایی نمیکنه ،فوق العاده هم تمیزه
مشهد زندگی میکنم زود تر اقدام کنین