فیل مادر، بچه خود را که در حال غرق شدن در یک چاله آبی در پارک ملی «کروگر» آفریقای جنوبی بود، از مرگ نجات داد. هنگامی که فیل مادر بچه خود را نجات می‌داد لحظاتی خود نیز در این چاله گیر افتاد.