دوستان عزیز میهن پتی..

برای استفاده بهتر تمامی کاربران از مطالب ارسالی لطفا از ایجاد پست های صرفا تشکر خود داری کنین و برای اعلام تشکر صرفا از کلید تشکر و لایکاستفاده کنین. در غیر این صورت پست ارسالی شما اسپم به حساب میاد و حذف می شه.

ضمنا در هنگام ایجاد تاپیک برای تاپیک اسمی متناسب با محتوا انتخاب کنین..صرفا نوشتن اسم کمک و مشخص نکردن زمینه ای که در اون نیازمند راهنمایی هستین،باعث میشه مدیر مربوطه تاپیک رو نبینن و به سوالتون پاسخ داده نشه.


با تشکر از همکاری شما کاربران..موفق باشید.