سلام

تعداد کمی از مدیران انجمن میهن پت فعالیت چندانی ندارند و فقط رنگ و عنوان مدیر رو یدک میکشند . مدیرانی که فعالیت مفیدی ندارند از این لحظه تا ۳ روز آینده به یکی از مدیران کل میهن پت (رنگ قرمز) اطلاع بدن و یک زمان قطعی برای بازگشتشون به تیم مدیریت مشخص کنن و در غیر این صورت بدون اطلاع رسانی خصوصی درجشون گرفته خواهد شد .

موفق باشید