(ایسنا)، اکنون دانشمندان دانشگاه اکستر نشان داده‌اند که این موجودات ممکن است باهوشتر، کاردان‌تر و جالبتر از تصورات پیشین باشند.

این محققان رفتارهای 450 حلزون باغچه را بررسی و حرکات آنها را با استفاده از چراغهای ال‌ای‌دی متصل به صدفشان، رنگهای فرابنفش و عکاسی زمان گذر ثبت کردند.
آنها دریافتند که این موجودات می‌توانند طول یک باغچه متوسط را در یک شب پیموده و به سرعت یک متر در ساعت برسند و همچنین بر روی مایع لزج سایر حلزون‌ها به عنوان راهی برای صرفه‌جویی در انرژی بلغزند.

این یافته‌ها نشان داده که چگونه حلزونها می‌توانند فواصلی تا 25 متر را در یک دوره 24 ساعته طی کنند و به دنبال مناطق سرپناه مانند علفهای بلند، درختان یا اجسامی مانند اسباب‌بازی سگها که در طول شب در باغچه مانده‌اند، می‌گردند.
این محققان همچنین دریافتند که حلزونها به شکل کاروانی حرکت کرده و بر روی ماده لزج سایر حلزون‌ها برای صرفه‌جویی در انرژی سر می‌خورند.

تصور می‌شود که یک حلزون می‌تواند تا 30 درصد از انرژی خود را فقط طی تولید ماده لزج مصرف کند. این پژوهش به عنوان منبعی برای صاحبان سگها انجام شده که حیواناتشان در معرض انگل مرگبار کرم ریه موسوم به Angiostrongylus vasorum هستند که توسط حلزونها منتشر می‌شود.

تعداد حلزونها در سالهای اخیر به دلیل آب‌وهوای مرطوب و شرایط مطلوب تولیدمثل افزایش چشمگیری داشته و در سال گذشته انجمن باغبانی سلطنتی 50 درصد افزایش در تعداد حلزون‌ها را گزارش کرده بود.