یک جانور شناس از افزایش تولد حیوانات عجیب الخلقه در کشور خبر داد.

دکتر کاظم پریور در گفت وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: بر اثر مصرف داروهای مختلف، فلزات سنگین، مواد شیمیایی خاص و ترکیبات نانو و آلوده شدن آب و غذای حیوانات، هر روز به تعداد تولد حیوانات عجیب الخلقه افزوده می شود.


وی با بیان اینکه تغییرات ژنتیکی باعث مقطوع النسل شدن حیوانات و مرگ و میر آنها می شود، افزود: در حال حاضر میزان ورود فاضلاب ها و پساب کارخانه ها به آب و خاک و همچنین میزان ورود مواد سمی و شیمیایی به چرخه حیات بر اثر سم پاشی درختان بیشتر شده است که در نتیجه ورود این مواد به زیستگاه ها، تعداد حیواناتی که با مشکلات ژنتیکی متولد می شوند نیز افزایش می یابد.

استاد دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: به عنوان مثال چند سال پیش در استرالیا، گوسفندان منطقه ای به کلی مقطوع النسل شدند که پس از بررسی و تحقیقات بسیار مشخص شد که دلیل این اتفاق گیاهان مورد تغذیه این حیوانات است که بر اثر دخالت های انسان حاوی هورمون های استروئیدی شده اند.