(ایسنا)، پستانداران کوچک که از نرخ زاد و ولد بالایی برخودار بوده و در نزدیکی مناطق شهری ساکن هستند، به علت تغییرات محیطی ناشی از فعالیت های انسانی با رشد حجم مغز مواجه شده‌اند.در این بین پستانداری مانند موش با باروری بالا که در مناطق شهری و روستایی زندگی می کند، با بیشترین تغییر در حجم مغز روبرو بوده است.گونه های دیگر پستانداران مانند خفاش ها یا حشره خوارها نیز طی 90 سال گذشته بیشترین واکنش را به تغییرات محیطی از خود نشان داده اند.محققان دپارتمان بوم شناسی دانشگاه مینه سوتا در مطالعات خود 10 گونه زنده پستانداران کوچک ساکن مناطق روستایی و شهری و نمونه هایی از پستانداران موزه حیات وحش مینه سوتا را از لحاظ جنسیت، ابعاد بدن و اندازه مغز مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج این بررسی ها نشان می دهد، حجم مغز پستانداران کوچک ساکن در مناطق شهری مانند موش یا خفاش در مقایسه با سایر همتایان ساکن در مناطق روستایی با شش درصد افزایش حجم مواجه شده است.حجم مغز پستانداران کوچک ساکن در مناطق شهری برای تطبیق پذیری با تغییرات محیطی (ناشی از فعالیت های انسانی) با رشد مواجه شده است.تحقیقات قبلی نیز نشان می داد که گونه های مختلف پرندگان با مغز بزرگتر، از عملکرد بهتری در مناطق شهری برخودار هستند.در مطالعه دیگری که توسط محققان دانشگاه آکسفورد صورت گرفته است، تأثیر زندگی در عرض جغرافیایی بالاتر بر رشد مغز به اثبات رسیده است؛ بر این اساس افراد ساکن در عرض های جغرافیایی بالاتر از مغز و کره چشم بزرگتری در مقایسه با ساکنان نزدیک به خط استوا برخوردار هستند.نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the Royal Society منتشر شده است.