مواد غیرارگانیک که قابلیت حلالیت در مایعات لوله گوارش را دارند قابلیت عبور و جذب به داخل بدن را می یابند که این در مورد سگ ها صادق است.
موادی مثل پودر استخوان یا پودر صدف به شرطی می توانند جذب شوند که قابلیت حل شدن در اسید معده را داشته باشند
و این ذرات نباید زیادی بزرگ باشند زیرا در این صورت سریع از محل جذب حرکت می نمایند.
میزان زیادی از فسفر در دانه غلات و دانه های روغنی به طور اولیه به حالت اتصال به اسید فیتیک Phytic Acid وجود دارند.
این مشتق اسید فسفریک بوده که تمایل به عبور به شکل غیرقابل جذب از طریق روده سگ را دارد
و به همراه خود فیتات های کلسیم و منیزیم را نیز که ممکن است در غذا باشند، خواهد برد.
که این شاید سبب کاهش فسفر گیاهی در رژیم غذایی سگ شود پس بهتر است به همان میزان مساوی کلسیم به جیره افزوده شود.
عنصر روی (zn) نیز با فیتات کلسیم ترکیب می شود و منجر به کم شدن استفاده از روی (zn) رژیم غذایی می گردد.


نویسنده: یاسر

مقاله اختصاصی میهن پت