به گزارش خبرنگار مهر، با صدور شناسنامه ملی اسب ترکمن که از گونه های زیبا و منحصر بفرد کرانه خزری است، احیا شده و از انقراض نجات می یابد.

براساس پیش بینی ها بیش از هزار راس اسب اصیل ترکمن در استان گلستان وجود دارد که تاکنون برای 34 راس در کلاله شناسنامه ملی صادر شد.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی گلستان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور شناسنامه ملی برای اسب اصیل ترکمن گفت: این شناسنامه برای شناسایی ژن های بومی و اصیل اسب که در کشور و استان وجود دارد صادر شده است.

رحمت سمیعی افزود: در این شناسنامه مواردی نظیر اینکه شجره اسب مربوط به چی بوده و از کجا آمده و با هدف حفظ توده های ژنتیکی، این شناسنامه صادر می شود.

پیش بسوی احیای نسل اسب ترکمن

وی یادآورشد: شناسنامه ملی اسب ترکمن برای حفظ این گونه اصیل و بومی صادر شده و در حفاظ و احیای نسل این گونه تاثیر بسزایی دارد.


وی عنوان کرد: در صورت عدم صدور شناسنامه و عدم حمایت، نسل اسب اصیل ترکمن در دراز مدت حتما از بین خواهد رفت و صدور شناسنامه راهی برای شناسایی و حفظ این گونه است.

سمیعی درپاسخ به اینکه چه مواردی در صدور شناسنامه ملی مدنظر قرار می گیرد، یادآورشد: قبل از صدور شناسنامه از اسبها خونگیری می شود و این آزمایشها به آزمایشگاهای خارج از کشور ارسال می شد ولی اکنون این آزمایشها به آزمایشگاه موسسه تحقیقات ارسال که دارای
آزمایشگاههای مجهز است، ارسال می شود.

مدیر دام امور جهاد کشاورزی گلستان یادآورشد: نمونه های این آزمایشها از لحاظ ژنوتایپینگ و ژنتیکی مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آیا اسب از نژاد خالص است یا نه و اگر نژاد اسب خالص بود، شناسنامه ای برایش صادر می شود.

وی گفت: در این شناسنامه مشخص می شود مالک اسب کیست و نگه دارنده آن چه کسی است و موارد ژنتیکی آن مدنظر قرار می گیرد.

صدور 34 شناسنامه ملی اسب

سمیعی یادآورشد: تاکنون برای 34 راس اسب اصیل ترکمن در استان شناسنامه صادر شد و با تامین منابع مالی برای بقیه اسبهای اصیل موجود نیز شناسنامه صادر می شود.


مدیر امور دام جهاد کشاورزی گلستان گفت: ایناس***** که دارای شناسنامه شدند، بومی استان هستند و پیش بینی می شود در استان هزار و 800 راس اسب اصیل دیگر وحجود دارد که باید برایشان شناسنامه صادر شود.

وی با اشاره به هزنیه های آزمایشگاههایی که برای تهیه شناسنامه ملی اسب اصیل ترکمن وجود دارد گفت: با تامین منابع مالی درتلاشیم برای دیگر اسبهای موجود نیز شناسنامه صادر شود.

سمیعی در عین حال تصیرح کرد: ما دنبال آن هستیم که این شناسنامه به عنوان شناسنامه مرجع قرار گیرد و از صدور شناسنامه در دستگاههای مختلف و متعدد جلوگیری شود.

جلوگیری از دوگانگی صدور شناسنامه

وی با اشاره به اینکه قبلا نیز توسط دستگاههای مانند وزارت ورزش و اسبدوانی برای اسب اصیل شناسنامه صادر می شد، یادآور شد: این شناسنامه ملی به عنوان ملاک عمل قرار می گیرد و شناسنامه هایی که قبلا صادر می شد برای شرکت در کورس مسابقات بود که چندان معتبر نبود.

سمیعی افزود: همچنین برای بررسی ژنتیکی آزمایشها به خارج از کشور ارسال می شود که حرف و حدیثهایی نیز در این زمینه وجود داشت و خوشبختاه اکنون این مباحث حل شد و آزمایشگاه نیز در موسسه علوم تحقیقات انجام می شود.


به گزارش مهر، صدور شناسنامه برای اسب اصیل ترکمن در حفاظ و انجام مطالعات تحقیقاتی روی این گونه تاثیر بسزای دارد و اولین مرحله هویت گذاری این اسب منحصر بفرد است.

با اجرای طرح ژن و تایپینگ شناسایی شده‌اند که در این طرح، میزان خلوص ژنتیکی آن‌ها نسبت به اسب اصیل ترکمن، مورد سنجش قرار می‌گیرد.
اسب اصیل ترکمن با قامت برافراشته، گردن بلند، گوش های زیبا، سر کوچک و پوزه‌ای زیبا، دم بلند و ساق های کوچک و مقاوم براحتی از سایر نژادهای اسب قابل تمایز است.

گوشهای بلند و متحرک، سینه فراخ و متناسب، کپل کم شیب با عرض خوب، مفاصل قوی، سمهای محکم با زاویه مناسب و تحمل حرکات سنگین ورزشی از جمله ویژگی های اسب اصیل ترکمن است که اکنون به ندرت در گوشه و کنار گلستان دیده می شود.

کهر، نیله، کرنگ، سمند و قره کهر از رنگ های اصلی این نژاد بوده و نژادهای شناخته شده از اسب ترکمن در سه گروه یموت، آخال، چناران (مخلوط از تلاقی اسب ترکمن و عرب) دسته بندی شده اند.