نام فارسی : دلیجه
خانواده : شاهینیان
دلیجه کوچکترین عضو خانواده شاهینیان ایران است . دلیجه ها به دلیل چثه کوچک به راحتی می توانند درجا بال بزنند . دلیجه در سرتاسر ایران دیده می شود و همینطور زاد اوری می کند . دلیجه ها یکی از کنترل کنندگان افت ها هستند و وجودشان باعث کنترل افات می شود .
اندازه : طول بدن 32 تا 38 سانتی متر و پهنای دو بالش 70 تا 78 سانتی متر است .
رژِیم غذایی : دلیجه از پرندگان کوچک وحشرات وخزندگان کوچک تغذیه می کند .
زیستگاه : دلیجه در مناطق باز ، درخت زار ها ، حاشیه تالاب ها ، و اطراف شهر زندگی می کند .
وضعیت حفاظتی : دلیجه از پرندگان حفاظت شده ایران است . ولی متاسفانه به دلیل زنده گیری ، و همینطور از بین رفتن زیستگاه ها و... نسل این پرنده را تهدید می کند .

دلیجه نردلیجه ماده


مقاله اختصاصی میهن پت
نویسنده مطلب : پارسا حق نظری