ای وای من منم درکتون میکنم به منم خرگوش 7 روزه دادن کوچولو بود خیلی دلم براش سوخت خریدمش که گیر دیوانه ها نره خیلی بچه بود تو این شرایط الان باید تو موهای مادرش میخوابید ولی نه ای کاش این ادما بچشونو تو فروشگاه ببینن دست از این کارا بردارن متاسفم براشون