نام فارسی : شاه بوف
خانواده: جغد ها
شاه بوف بزرگترین جغد ایران است که تقریبا در تمام نقاط کشور دیده می شود . شاه بوف مانند دیگر عضو های خانواده اش شب فعال است و روزها را به استراحت در شیار های درختان و.. می پردازد . شاه بوف شکارچی ماهری در شب است و با پرواز بی سر وصدا خود وچشمان تیز بینش کمتر طعمه می تواند از دستش فرار کند .
رژیم غذایی شاه بوف : پستانداران کوچک مانند موش های صحرایی و ... ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان ، ماهی ها و حشرات است ولی بیشتر ایتم غذایی شاه بوف در ایران موش و جوندگان کوچک است .
اندازه : طول بدن 63 سانتی متر و طول دو بال 170 سانتی متر است .
وضعیت حفاظتی : متاسفانه به دلیل زنده گیری ، الوده کردن زیستگاه ها ، سم پاشی مزارع که باعث مسموم شدن طعمه اصلی شاه بوف یعنی جوندگان می شود . و همینطور بعضی از اعتقادات غلط باعث شده نسل شاه بوف در ایران روزبه روزکمتر شود .مقاله اختصاصی میهن پت
پارسا حق نظری