سلام. خواهشاً به اشتراک بذاریناین کوچولوها زیر بلوک من متولد شدن. اینجا حق آب و گل دارن ولی طبق معمول مردم خودخواه ما که فکر می کنن کل 6 دانگ زمین مال خودشونه می خوان اینا اینجا نباشن. حرف از سم دادن بود. نمی دونم هیأت مدیره ی مجتمع این کار رو می کنه یا نه ولی به هر حال می ترسم که اگر هم از جانب اونا اقدامی نشه اشخاص خودشون این کار رو بکنن. این کوچولو ها در حال حاضر به طور موقت پیش وستای عزیزم هستن که همیشه و همه جوره دلسوز این بچه هاست. امیدوارم سرپرست خوبی پیدا کنن. کسی که لیاقتشونو داشته باشه. حتی باغ یا حیاط امن هم کفایت می کنه