دوستان عزيز 5 تا بچه گربه 3 هفته اي هستن كه مادرشون تصادف كرده مرده همچنين 2 تا گربه كه 2 ماهه هستن و از ضعف شديد جسماني برخوردارن چشماشون عفونت كرده بردمشون دكتر گفته ريه هاشون شديدا عفوني و به مراقبت نياز دارن خودمم 4 تا گربه دارم كه 2 تاشون تحت درمان هستن من شرايط نگهداري از اين همه گربه رو ندارم اگر كسي ميتونه به صورت دائم يا موقت به من كمك كنه در نگهداري اين حيوونا با من تماس بگيره
09122796219

مطلب اشتراكي است.لطفا تماس بگيريد