برای یک گاو معمولی، علف خوشبو، شیرین و خوب و تمیز یک خوراک عالی و جذاب است اما این یک غذای خوشمزه و دلخواه برای یک سگ نیست. البته درست است که یک حیوان گرسنه زیاد در انتخاب غذایی خود حساسیت ندارد پس در شرایط حاد و سخت، سگ ها همه چیز می­خورند. حتی خاک یا یک بادکنک باد شده که به هر حال بتواند عذاب سخت گرسنگی را کاهش دهد.

ترشح بزاق (آب دهان) یک سگ گرسنه وقتی که بوی غذا را استشمام می کند قابل رویت است. (البته اگر سگ را قبل از خوردن غذا کمی در انتظار نگه داریم). قطره های بزاق سگ که از گوشه­ های دهان سگ بیرون می ریزد برای تسهیل در فرو بردن غذا یا خوراک بسیار مهم است.

اما ترشح این بزاق همیشه در شرایط عادی قابل مشاهده نیست. باید توجه کرد که ترشح بزاق در حیوانات مریض و یا دردمند (در جایی از بدن خود احساس درد دارند) متوقف می شود. به عبارت دیگر هضم و گوارش صحیح و خوب غذا علاوه بر وضعیت دهان حیوان به وضعیت فیزیکی خودِ حیوان نیز بستگی دارد. علاوه بر این هضم یا گوارش در حیوانات (یا سگهای) جوانتر از بالغ ترها متفاوت است.
غذا در حین گذر از مجرای روده و معده با 2 نوع ترشح مواجه می شود. از دیواره های معده، اسید هیدروکلریک همراه با پپسین ترشح می شود، در صورتی که در روده آلکالین به همراه دیگر مواد تخمیری ترشح می شود. هضم یا گوارش میکروبی از اهمیت کمتری در روده بزرگ سگ برخوردار هست برای اینکه فرآیندهای هضمی بطور کلی در روده ی کوتاه و کوچک کامل می­شود و تجمع باکتری در روده طولانی و دراز (منظور روده بزرگ) وجود دارد اما فعالیت هایش بیشتر از اینکه تخمیر کننده باشد، فاسد کننده است.
گازها و مقادیر کمی از اسید چرب از تجزیه و شکستن کربوهیدرات ها به وجود می آید.

نویسنده: یاسر

مقاله اختصاصی میهن پت