میگن از توی این سیمای اینترنت یه مامان باباهای خوبی گاهی پیدا میشن برای ما کوچولوها... خیلی وقته همین جا نشستم منتظر تا یکی از اون آدم خوبا پیدا بشه بیاد و بپرم تو بغلش و منو ببره عضو خانواده ش بکنه اما هعـــی.... دیگه دارم ناامید میشم
همه واکسانامو زدم و قرص ضدانگلم خوردم. شناسنامه دارم. دخترم و 4 ماهم هست.
اگر شما همونی هستی که منتظرشم و خونه تون تهران یا کرج هست فقط با این شماره تماس بگیر 09128025653