نام : درنا سیبری . خانواده درناییان :درنا سیبری کمیاب ترین پرنده مهاجر ایران است . درنا سیبری در فصل زمستان به تالاب فریدون کنار در جنوب دریای خزر مهاجرت می کند .
درنا های سیبری به الودگی زیستگاه هایشان به شدت حساس هستند و وجود درنای سیبری در یک زیستگاه نشان دهنده سلامت زیستگاه است . در ایران در حدود 1 دهه پیش جمعیت درنا های سیبری حدود 10 تا 15 عدد بود ولی به دلیل تخریب زیستگاه ها ، الودگی زیستگاه ها ، شکار برای تاکسیدرمی و ... باعث شده در سر شماری سال 1388در ایران تنها یک درنای سیبری مشاهده شود .
اگر اقدامات ویژه صورت نگیرد بزودی درنای سیبری از لیست حیات وحش ایرن خط می خورد .
مقاله اختصاصی میهن پت
نویسنده : پارسا حق نظری