این سگ زیبا در خیابان ظفر گم شده است، از یابنده تقاضا می شود با شماره های زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت کند :

09191202350

09376043377