هیچ انسانی با ترس از مار ها زاده نشده است .بنابر این ترس طبیعی از مار ها وجود ندارد.میمونهای جوان نیز زمانی از مار میترسند که یا یک بار توسط ماری گزیده شده باشند یا رفتار ترس امیز بزرگترها را در برابر مار دیده باشند
درست همین نکته در مورد انسان صادق است.پس چرا مار ها در نظر بسیاری از انسانها وحشتناکند؟یکی از دلایل ان عدم شناخت است.هنوز تمام مار ها در نظر مردم مهاجم و سمی محسوب میشوند.هر چندکه این نکته فقط در مورد اندکی از مار ها صدق میکند.
از 2700 نوع ماری که در جهان وجود دارند حدود 400 نوع ان سمی است.از این تعداد فقط حدود 50 مار برای انسان کشنده اند.مار ها بدون پا هستند و حرکتشان بی صداست.که حیله گری و کینه توزی را برای خیلی ها تداعی میکند.
نگاه خیره مار که به دلیل فقدان پلکهای متحرک چشم است چهره ی مار را برای ما غیر منتظره و ترسناک جلوه میدهد.به همین خاطر افسانه ای ساخته شده است که مار با چشمانش طعمه را هیبنوتیزم میکند
پوست صاف و صیقلی مار.بدن جانور را سرد و لغزنده جلوه میرهد.در حالی که بلعکس است.
در حالی که خرگوش یا خوکچه هندی یا همستر به خاطر پوست نرم،چشمان بزرگ و بدن گردی که دارند در نظر ما جانورانی ظریف و لطیف می ایند،بسیاری از مردم موش صحرایی را به خاطر صورت کشیده و دم بی موی ان مطرود و منفور میدانند.در حالی که موشهای صحرایی بسیار قابل رام و دستی شدن اند و دارای رفتار دوستانه تری هستند.
تنها شکل خرگوش یا خوکچه هندی یا همستر ان هارا دوست داشتنی و شکل ظاهری موش صحرایی ان را ناخوش ایند جلوه میدهد
برای شاهدی که جز داستان های دروغین و ترسناک از مار ها،این جانوران دراز بدون موی بدون پا نداند باید مار ها در نظرش نا خوشایند به نظر برسد

برگرفته از کتاب خزندگان و دوزیستان اثر مانفرد نیکیش

به خدا مار ها نه حیله گرند و نه مکار.نه بد طینت و نه شیطان صفت.
به سادگی میشه گفت که اونا فقط متفاوت به موجوداتی هستند که ما اونارو ((قابل نوازش))مینامیم.