نیروی سابق پلیس روسیه به اتهام قتل عمد یک گربه هنگام عبور از خیابان، با مجازات سنگینی مواجه است. العالم: این نیروی پلیس روسیه در حال رانندگی با خودروی شخصی پس از دیدن گربه ای در خیابان بی درنگ پیاده شده و تفنگ بادی دوربین دار خود را از صندوق عقب خودرو برداشت و آن گربه را هدف قرار داد و با یک گلوله کشت؛ و پس از آن با خونسردی صحنه را ترک کرد.

مردم محله ای که این حادثه در آن روی داده توانستند این نیروی سابق پلیس را شناسایی و پس از گرفتن وی او را به نیروهای امنیتی تحویل دهند. مسئولان امنیتی نیز تحقیقات در این باره را آغاز و این افسر سابق را به دادستانی تحویل دادند.

یادآور می شود مردم روسیه عبور گربه به ویژه گربه سیاه از خیابان در مقابل آنها را نحس می دانند و از بیم اینکه حادثه ناخوشایندی برایشان اتفاق بیفتد با خودداری از ادامه مسیر، از همان راهی که آمده اند بازمی گردند یا مسیرشان را تغییر می دهند. اما در این حادثه باید پرسید کدامیک قربانی شده اند؛ گربه یا پلیس؟!!

رسانه ها در روسیه تأکید کرده اند، وی به دلیل قتل عمد این گربه احتمالا به ۵ سال زندان محکوم خواهد شد.